AD(H)D is een Engelse afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Attention wat?

Dit ga ik simpel voor je uitleggen. AD(H)D houdt in dat het, op de één of andere manier, heel druk is in het hoofd van jouw kind. Zo druk dat het er maar weinig bij kan hebben. We kunnen dit ook een vol hoofd noemen.

Met een vol hoofd kan je kind het zo druk hebben dat het leren op school niet lukt. Of dat je kind niet altijd hoort wat er tegen hem/haar gezegd wordt of dat er iets van hem/haar verwacht wordt. Er is geen ruimte in het hoofd om aan te voelen of in te vullen wat de wensen en gevoelens van andere mensen zijn. Daardoor gaat je kind misschien sneller over grenzen heen.

Prikkels
Doordat je kind het zo druk heeft om al die prikkels in zijn/haar hoofd onder controle te houden heeft hij/zij niet meer zo goed door wat de rest van het lichaam doet. Je kind struikelt, laat dingen vallen en slaat harder dan eigenlijk de bedoeling was.

Je kind kan zelf ook gek worden van al die prikkels en is dan onbedoeld sneller boos en reageert zijn/haar frustraties af op de mensen om zich heen.

ADHD vs ADD
Het verschil tussen ADHD en ADD is dat die drukte bij ADHD ook voor andere mensen zichtbaar is door het gedrag (onhandig, druk, snel gedrag). Bij ADD verdwijnt het kind als het ware in zijn hoofd, Van buiten lijkt hij/zij dus heel rustig maar dat is van binnen dus helemaal niet het geval.

Voorbeelden van AD(H)D gedrag zijn;

 • Maakt vaak slordigheidsfouten bij schoolwerk en bij andere activiteiten.
 • Heeft weinig aandacht voor details of juist overmatig veel aandacht voor details.
 • Heeft veel moeite om de aandacht te houden bij wat er op dat moment gevraagd wordt.
 • Lijkt vaak niet te luisteren als iemand wat verteld, informatie gaat aan hem/haar voorbij.
 • Doet daardoor vaak niet wat er gevraagd of uitgelegd wordt.
 • Heeft moeite met het organiseren van taken of activiteiten.
 • Doet liever geen taken waarbij je lange tijd moet opletten of kan er juist helemaal in opgaan.
 • Is vaak (belangrijke) spullen kwijt.
 • Is snel afgeleid door dingen die om zich heen gebeuren.
 • Vergeet vaak dingen die hij/zij zou moeten doen.
 • Staat vaak op van zijn of haar plaats op school of in andere situaties waar het de bedoeling is dat je op je plaats blijft zitten.
 • Rent vaak rond en klimt op dingen wanneer dit niet de bedoeling is.
 • Zit vaak op de stoel te draaien of te wriemelen met de handen.
 • Heeft veel moeite met rustig spelen en rustig zichzelf bezig houden.
 • Praat vaak en erg veel.
 • Is vaak in de weer of draaft maar door.
 • Heeft moeite met rustig spelen of ontspannende activiteiten
 • Kan moeilijk op zijn/haar beurt wachten (bv tijdens een spelletje of bij het in de rij staan).
 • Stoort vaak andere mensen wanneer ze in gesprek zijn of met iets bezig zijn.
 • Geeft vaak al antwoord voor dat de vraag helemaal is gesteld.

Herkenbaar, maar heeft mijn kind nu AD(H)D?

Herkenbaar, maar heeft mijn kind nu AD(H)D?
Zoals je ziet zouden veel van deze bovengenoemde kenmerken bij elk kind kunnen voorkomen. Dat betekent nog niet dat een kind ook meteen AD(H)D heeft. Bij kinderen met AD(H)D is het de chaos in hun hoofd die zorgt voor het onhandige gedrag, de lompe acties of juist het teruggetrokken reageren. Als het hoofd vol zit dan kun je normale dingen zoals tandenpoetsen, speelgoed delen of je huiswerk maken er domweg niet meer bij hebben.

Heeft mijn kind AD(H)D?
Deze kenmerken moeten daarom vaker voorkomen dan bij leeftijdgenoten, begonnen zijn voor het zevende levensjaar, de leerprestaties en/of het sociale contact met andere beïnvloeden en niet het gevolg zijn van een andere stoornis.

Een kind moet minimaal zes van de bovengenoemde kenmerken laten zien, gedurende langere tijd (op z’n minst een half jaar). Het gedrag moet op twee plekken voorkomen. Dus bijvoorbeeld thuis en op school.